portfolio portfolio portfolio

"

"Pisa - il giardino" (2018) - 50 x 50 (inclusief lijst) cm - gemengde techniek op papier