portfolio portfolio portfolio

"

"Piet" (2015) - 50 x 40 cm - gemengde techniek op doek